Şartlar


Şartlar ve Koşullar

Tanımlar

Aşağıda belirtilen terimlerin her biri şu Satış Koşullarında Yeni İş Bul Hizmeti’nde (bundan sonra "Koşullar") aşağıdaki anlamlara gelir:

    Duyuru: Bir Ürün veya hizmetin bir Web Sitesinde ve Mobil'de satın almak, kiralamak veya satmak ve Web Sitesinde ve Mobil'de yayınlamak için kendi sorumluluğunda bir Reklamveren tarafından sunulan tüm öğeleri ve verileri (görsel, metinsel, ses, fotoğraflar, çizimler) belirtir sitesi.

    Reklamveren: Fransa’da kurulmuş bir ana, tüzel veya tüzel kişi, bir hesabı vardır ve web sitesinde bir duyuruda bulunmuş demektir. Herhangi bir Reklamveren, para yatırmak ve veya reklamlarını yönetmek için Kişisel Hesaba bağlı olmalıdır. Reklam ilk olarak otomatik olarak yatırılırsa, Reklamverene bir Kişisel Hesap oluşturulmasını gerektirir.

    Kişisel Hesap: herhangi bir Reklamverenin yaratması gereken ve reklamlarını yaymak, yönetmek ve görüntülemek için Web Sitesinden bağlanması gereken boş alan anlamına gelir.

    Yeni İş Bul: Beyoğlu Ticaret ve Şirketler Siciline kayıtlı {YourCompany} Web Sitesini ve Mobil Sitesini (YourCompany), kayıtlı ofisi {YourCompany Address} adresinde bulunan {YourCompany Registration Number} numarası altında yayınlayan ve işleten şirket anlamına gelir.

    Müşteri Hizmetleri: Yeni İş Bul, Reklamverenin daha fazla bilgi edinebileceği bölüm anlamına gelir. Bu hizmete, Web Sitesi ve Mobil Site üzerindeki linke tıklayarak e-posta yoluyla ulaşılabilir.

    Yeni İş Bul Hizmeti: Yeni İş Bul, Kullanıcılara ve Reklamverenlere Web Sitesi ve Mobil Sitede sunulan hizmetleri ifade eder.

    Web sitesi: Yeni İş Bul tarafından işletilen ve çoğunlukla https://www.yeniisbul.com URL'sinden erişilen ve Kullanıcıların ve Reklamverenlerin İnternet’e Yeni İş Bul üzerinden erişebilmelerini sağlayan web sitesidir.

    Mobil Site: Yeni İş Bul tarafından işletilen ve https://www.yeniisbul.com adresinden erişilebilen ve Kullanıcıların ve Reklamverenlerin mobil telefon hizmeti {YourSiteName} üzerinden erişmelerini sağlayan mobil sitedir.

    Kullanıcı: Web Sitesi ve Mobil Site üzerinden Yeni İş Bul Hizmeti'ne erişim sağlayan herhangi bir ziyaretçi ve farklı medyadan erişilebilen Yeni İş Bul Hizmeti.

konu

Bu Kullanım Şartları, Web Sitesinden ve Mobil Siteden Kişisel Hesabına bağlı olan bir Reklamverenin herhangi bir aboneliğine uygulanacak sözleşme koşullarını belirler.

Kabul

Web sitesinin bir Reklamveren tarafından herhangi bir şekilde kullanılması, mevcut Şartların tamamen kabul edilmesidir.

sorumluluk

Yeni İş Bul’un sorumluluğu, ya Reklamveren’den, ya da büyük bir zorlama durumundan dolayı performansın düşmemesi veya uygunsuz kontrolün yapılmasından sorumlu tutulamaz.

Bu terimlerin değiştirilmesi

Yeni İş Bul, istediği zaman Şartlar ve Koşulların tümünü veya bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar.

Reklamverenlerin, değişikliklerden haberdar olmak için Şartlara bakmaları önerilir.

Çeşitli

Şartların bir kısmı herhangi bir nedenle yasadışı, geçersiz veya uygulanamazsa, söz konusu hükümler yazılı olarak kabul edilir, kalan hükümlerin geçerliliği sorgulanmadan, Reklamverenler ile Yeni İş Bul arasında geçerli olmaya devam eder.

Tüm şikayetler Müşteri Hizmetlerine Yeni İş Bul.